โดรนติดกล้อง

โดรนติดกล้อง

อากาศยานไร้คนขับ ติดกล้อง บันทึกภาพได้ทั้งภาพนิ่งและวีดีโอ มีระบบ GPS บังคับง่าย มีระบบขึ้นลง และกลับบ้านอัตโนมัติ


ค้นหา