Videos

Phantom

ใช้บินถ่ายรูปสำรวจ เส้นทาง แม่น้ำ สถานที่ต่างๆได้
ใช้ถ่ายกีฬาความเร็วได้ทั้งทางบกทางน้ำ

ใช้ถ่ายทำสารคดีได้
เก็บบรรยากาศการทริปเพื่อนฝุงและครอบครัว
ใช้แทนเครนถ่ายคอนเสิร์ตได้ สามารถติด HDMI Module เพื่อมแล้วต่อเข้า OB ได้
ถ่ายงานพิธีต่างๆได้

ถ้ายสถานที่ท่องเที่ยว
ไม่มีรายการสินค้าอยู่ในหมวดสินค้านี้