ทางเว็บของเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าออกสู่สาธารณะไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น และทางเว็บไซต์ของเราจะไม่ให้ข้อมูลของลูกค้าแก่บุคคลใดๆไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีให้ตามคำสั่งของศาล